خرداد ۶, ۱۴۰۳

عقده گشایی؛ برای دیده شدن

همان‌گونه که در هر حوزه و زمینه کاری و هنری، تخصص معیار برتری است، سینما نیز از این قاعده مستثنی نیست. هنر هفتم به‌ عنوان نمود و نمادی از فرهنگ یک کشور، همواره آیینه تمام نمای فرهنگ و رسم و رسومات آن کشور بوده است. اگر کارگردان و یا تهیه کننده‌ای اقدام به ساخت فیلم…