اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

تعریف سلیقه ای سیاست گذاران سینما از دین

یکی از مباحث داغ و جدال‌های مرسوم بر سر سینمای دینی از آنجا ناشی می‌شود که قلمرو و مصداق سینمای دینی روشن نیست و همین موضوع باعث می‌شود تا منتقدین، کارشناسان و نویسندگان آن را بر اساس نگاهی که به آن اعتقاد دارند، تعریف کنند. البته خود این موضوع با تولیدات سینمایی سال‌های گذشته باز…