آبان ۱۰, ۱۴۰۲

میزبانی سینما از غیرکمدی ها

روایتی مادرانه در اردوگاه اشرف و تلاش برای گریه کردن و رهایی، سه موضوع متفاوتی هستند که حاکمیت غیرکمدی‌ها بر سینما را در این هفته، رقم خواهند زد. گیشه پاییزی سینما که از ابتدای فصل با استقبال خوبی همراه بوده، از امروز ۱۰ آبان ماه با فیلم سرهنگ ثریا و از هفته آینده، ۱۷ آبان…