بهمن ۲۱, ۱۴۰۱

بازنمایی وجوه جنسیت در سینمای ایران

اختصاصی – به قلم دکتر زهرا راد مردانگی به عنوان یکی از دو وجه جنسیت یکی از چالش‌های مهم حوزه مطالعات جنسیت است که به دلیل غلبه وجه زنانه در این دست مطالعات مغفول مانده است. این غفلت چنان چشم‌گیر است که پرداخت وجه زنانه امر جنسیتی را نیز دچار ضعف و نقص کرده است….