آبان ۲۱, ۱۴۰۲

توجه جدی به سبک زندگی ایرانی اسلامی در سینما

در تولیدات و آثار، توجه جدی به سبک زندگی اسلامی در دستور کار سازمان سینمایی است، هر پروژه‌ای که نگاه نازل یا شوخی‌های خارج از عرف دارد، مسائل غیراخلاقی مطرح می‌کرد یا نظام و کانون خانواده را زیر سوال می‌برد به سمت بازنویسی رفته و اصلاح می شود. محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی کشور گفت:…