اسفند ۲۱, ۱۴۰۲

نقد فیلم؛ بی بدن

بازیگران اصلی بی بدن، «بی بدن» هستند! در هم تنیدگی حقوق با زندگی روزمره مردم و رخدادهای اجتماعی، آن را در زمره مهمترین موضوعات روایتگران، چه در دنیای کلمات و چه در جهان تصویر قرار می دهد؛ کثرت پرونده های مطرح شده در دادگستری، تنوع بی نظیری به همراه داشته که ساخت و پرداخت سناریو…