بهمن ۱۴, ۱۴۰۱

«شما حواست کجاست؟» مروری بر کارنامه کاری هادی مقدم‌دوست

دیالوگی در فیلم «سربه‌مهر» است که پسر به دختر می‌گفت: «شما حواست کجاست؟» هادی مقدم‌دوست در تمام آثارشان چه آن‌هایی که کارگردانی کرده است و چه آثاری که فیلمنامه را به صورت مشترک با کارگردان نوشته است، حواس و دغدغه‌اش را به‌طور کامل متمرکز بر همان چیزی می‌گذارد که مخاطب در فیلم می‌بینید. همزمان با…