مرداد ۹, ۱۴۰۲

تعداد سکوهای مجاز ساترا به 409 رسید

 چهار سکوی «ایران فیلم پرس»، «ایران صنعت»، «فیلم باکس» و «پرشین حساب» مجوزهای موقت خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به 409 سکوی صوت‌و تصویر فراگیر رسید. این چهار سکوی صوت‌و تصویر فراگیر، در هفته اول مردادماه سال جاری مجـوز فعالیـت خـود را از سـاترا دریافـت کردند. این…