مرداد ۲۳, ۱۴۰۲

نقش کمرنگ سینمای دینی در ایران

سینمای دینی یکی از مهم‌ترین گونه‌های سینمایی در تمام دنیاست که فارغ از انگاره‌های مذهبی، نوعی جریان تبلیغاتی نیز به حساب می‌آید. این‌گونه آثار به‌واسطه ساختار گسترده خود، برنامه‌ریزی و هزینه‌های بسیاری را می‌طلبند که این ملزومات، با توجه به کمبود منابع، ناملایماتی را در مسیر تولیدات این گونه رقم زده است که این اتفاق،…

اردیبهشت ۱۱, ۱۴۰۱

تعریف سلیقه ای سیاست گذاران سینما از دین

یکی از مباحث داغ و جدال‌های مرسوم بر سر سینمای دینی از آنجا ناشی می‌شود که قلمرو و مصداق سینمای دینی روشن نیست و همین موضوع باعث می‌شود تا منتقدین، کارشناسان و نویسندگان آن را بر اساس نگاهی که به آن اعتقاد دارند، تعریف کنند. البته خود این موضوع با تولیدات سینمایی سال‌های گذشته باز…