مهر ۱۶, ۱۴۰۲

روایت فتح از یک «تجربه ماندگار»

 در این مجموعه که سه سال و نیم زمان صرف پژوهش و تولید آن شده است ضمن مصاحبه با دست اندرکاران تولید مستندهای گروه تلویزیونی جهاد و گروه روایت فتح، تاریخچه و روند تولیدات از سال ۱۳۵۸ تاکنون، مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش فیلمشناخت به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح،…