شهریور ۱, ۱۴۰۲

پایان فیلمبرداری اولین تولید مشترک صداوسیما و چین

خبر کار مشترک سازمان صداوسیما شبکه چین جزو اتفاقات مهمی بود که برخی از رسانه‌ها به آن پرداختند و اداره کل تامین و رسانه بین‌الملل سیما مجری طرح در ایران می باشد. صداوسیما و شبکه CGTN چین، مستندی با عنوان «ندای جاده ابریشم» به صورت مشترک تولید می‌کنند. پخش «جرس» در دستور کار شبکه دو…