مرداد ۲۳, ۱۴۰۲

«سوران» اولین اثر درباره تحرکات حزب کومله در کردستان بود

چند روزیست که از پخش آخرین قسمت سریال سوران گذشته و فرصت بهتری برای صحبت کردن درباره آن هست. این سریال از کتاب «عصرهای کریسکان» نوشته کیانوش گلزار راغب راوی زندگی شهید امیر سعیدزاده ملقب به سعید سردشتی اقتباس شده است؛ اقتباسی آزاد که با حفظ درون‌مایه اصلی کتاب، فیلمنامه را براساس بحران‌ها و التهابات…