دی ۲۷, ۱۴۰۲

فعالان عرصه هنری، دغدغه ها و خواسته های پیچیده ای ندارند.

تمدن ایرانی اسلامی داشته‌های فرهنگی، هنری و ادبی ارزشمندی دارد که یکی از موثرترین روش‌های ارائه آن به دنیا به تصویر کشیده شدن این داشته‌ها در قالب سینما است و دولت مردمی آمادگی دارد که در این عرصه با همکاری اهالی فرهنگ و هنر و به همت خود هنرمندان قدم بردارد. به گزارش فیلم شناخت…