تیر ۲۸, ۱۴۰۲

مطالعه روی کاربرد هوش مصنوعی در تولیدات سینمایی

معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی درباره استفاده از هوش مصنوعی در تولیدات سینمایی گفت: به عنوان یک کار پژوهشی، نویسندگان ما در حال کار کردن بر روی این موضوع هستند که نتایج آن اعلام می‌شود. قادر آشنا درباره برنامه‌های سازمان سینمایی در استفاده از هوش مصنوعی در تولیدات اظهار داشت: تاکنون در…