شهریور ۱۷, ۱۴۰۲

نگاه غیرتخصصی به سینما ناشی از کمبود سواد سینمایی و رسانه ای است

مدیرکل دفتر حقوقی، عملکرد، امور استان‌ها و مجلس سازمان امور سینمایی گفت: آسیبی که حوزه سینما و تصویر ما در طول سالیان گذشته دیده ناشی از عدم نگاه تخصصی در درون و بیرون به این حوزه و قضاوت‌های نابجا است. محمدرضا سوقندی با بیان این‌که سینما، یک فن، هنر، دانش و هنر است اظهار داشت: با وجود کارکرد صنعتی، تجاری و…