مرداد ۱, ۱۴۰۲

سینما ذاتا سیاسی است

رئیس پیشین هیات مدیره خانه سینما با بیان اینکه ذات سینما سیاسی است، گفت: همه دنیا با سینما مساله دارند، برای این که سینما تنها هنری است که مولود مدرنیته است. محمدعلی نجفی در پاسخ به این سوال که خانه سینما متهم است که در این سال‌ها به جای فعالیت‌های صنفی و رفاهی، فعالیت سیاسی…