خرداد ۱۲, ۱۴۰۳

نقد فیلم؛ آبی روشن

مداد رنگی آبی روشن همیشه در جعبه مداد رنگی جزء آن دسته از رنگ هایی بود که صداقت و سادگی از سراسر وجودش موج می زد و آنقدری عنصر هم ذات پنداری در وجودش قوی بود که با همه ی رنگ ها قرابت معنایی داشت. این چیزی نبود که فقط ما در دوران کودکی به…

آبان ۲۳, ۱۴۰۲

زخمی که کاری نشد

«زخم کاری۲» یا همان «زخم کاری: بازگشت» در مقایسه با فصل اول دچار یک پسرفت جدی شده است، اکثر مخاطبان سریال به خاطر دلبستگی که نسبت به فصل پیشین سریال داشته‌اند؛ آن را دنبال می‌کنند و هر بار حسرت می‌خورند که چرا فصل دوم کیفیت و جذابیت فصل پیشین را ندارد. فصل اول زخم کاری…