اسفند ۴, ۱۴۰۱

سوزن رسانه ملی به خود

تلویزیون برنامه جدیدی را با نام «نقد جام جم» راه اندازی کرده است برنامه‌ای که قرار است این بار انگشت نقادی را به سوی خود تلویزیون، محصولات و تولیداتش ببرد تا نشان دهد همان قدر که به انتقاد از پدیده‌های مختلف می‌پردازد و یک جوالدوز به مردم می‌زند سوزنی هم به خود زده باشد. هنوز البته مشخص…