مرداد ۱۶, ۱۴۰۲

روی خوش مخاطبان به سالن های کوچک تئاتر شهر

 آمار هفتگی فروش و تماشاگران نمایش‌های به صحنه رفته در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر و همچنین تماشاخانه سنگلج تا پایان روز جمعه ۱۳ مرداد به تفکیک اجراها اعلام شد. بر اساس آمار ارائه شده که متعلق به اجراهای دوره اخیر نمایش‌های تئاتر شهر است، تا کنون نمایش‌های به…