آبان ۲, ۱۴۰۲

جایگاه ویژه فیلم‌های تاریخی، مذهبی در سبد خانوار

فیلم‌های تاریخی، مذهبی در سبد خانوار جایگاه ویژه‌ای دارند، باوجود فیلم‌هایی دیگری که شاید قشر خاصی را جذب یا با رده سنی خاصی مواجه شوند در فیلم‌های تاریخی، مذهبی این اتفاق رقم می‌خورد که کل خانواده را به علت شرایط ایدئولوژیک و سمپاتی که نسبت به ایده و قصه دارند می‌توانند به سینما بکشند. فیلم…