آبان ۲۹, ۱۴۰۲

روایت یک ماموریت نیمه‌تمام به نام کلنل

نمایش «کلنل» در زمانی حدودا دو ساعته بخشی از تاریخ ایران را ورق می‌زند و مخاطب را با زوایای پنهان زندگی یک مصلح اجتماعی و سیاسی آشنا می‌کند. بخش‌های اول زندگی این قهرمان با دقت و حوصله روایت می‌شود؛ اما هر چه به پایان می‌رسیم ریتم و ضرباهنگ قصه سرعت بیشتری می‌گیرد. وقتی صبحت از…