شهریور ۲۰, ۱۴۰۲

«ضد» به جنگ با کلیشه های ذهنی مردم می رود

مجموعه مستند «ضد» تلاش می‌کند در هر قسمت با طرح یک موضوع ظاهراً کم‌اهمیت، به جنگ کلیشه‌های ذهنی مردم درباره محیط پیرامونشان برود چرا که ضدیت با کلیشه‌ها، ‌کلید دیدن وقایع جهان از دریچه‌ای جدید است. در هر قسمت از این مجموعه مستند به موضوعات متفاوتی همچون آلودگی هوا، آلودگی‌های نوری، حیوانات خانگی، صنایع جنگ…