تیر ۲۰, ۱۴۰۲

احکام جدید در سیمافیلم

رییس مرکز سیمافیلم پس از تغییرات ساختارى در این مرکز، براى چهار گروه جدید شامل تولیدات گونه‌هاى (ژانر) متنوع حکم سرپرستى صادر کرد. سال‌ها بود درباره عدم تمرکز و باری به هر جهت عمل کردنِ گروه‌های فیلم و سریال صحبت می‌شد ابتکار عمل جدید سیمافیلم همه را یکپارچه کنار هم قرار می‌دهد تا سریال‌سازی زیر…