آذر ۲۱, ۱۴۰۲

قصه، خلاقیت و نمایش خلاق

آنچه موجب شده است قصه و نمایش همچنان کارآمد و مؤثر در زندگی بشر حضور داشته باشد، عنصر خلاقیت است؛ چرا که وجه غالب قصه‌ها و نمایش‌ها، خلاقیت آ‌ن‌هاست. قصه و نمایش انسان‌ساز هستند و در مسیر تربیت هیچ ابزار دیگری به اندازه آن‌ها مؤثر نیست. همه ملت‌ها امروز به اهمیت نمایش خلاق و حوزه‌های…