آبان ۲۷, ۱۴۰۲

آرزوی صلح جهانی موضوع اصلی دردنامه شورای عالی خانه هنرمندان

شورای عالی خانه هنرمندان ایران با انتشار دردنامه‌ای، ضمن انتقاد از آشوب‌ها و جنگ طلبی‌های برآمده از جهان امروز، با ستایش صلح، برقراری آرامش و امنیت در همه سرزمین‌ها را آرزو کرد. متن این دردنامه بدین شرح است: «به نام صلح اینک که بشر پس از گذر از فراز و فرود تجربه سنگین، پرهزینه و…