اردیبهشت ۵, ۱۴۰۲

لطفا فحش ندهید! (نقدی بر ترویج ناسزاگویی در سریالها)

اخیرا در سریال های شبکه نمایش خانگی با معضلی مواجه هستیم که کمی خانواده ایرانی را نگران می کند و این یعنی باید برای حفظ مخاطب چاره ای اندیشیده شود. اگرچه در حوزه سریال سازی و به خصوص تولیدات آثار جذاب در شبکه نمایش خانگی به رشد و موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده ایم…