شهریور ۷, ۱۴۰۲

بازگشت چهره های اصلاح کرده به تلویزیون

رئیس سازمان صدا و سیما گفت:  برخوردمان با عوامل، افراد و چهره‌‌های هنری‌ که هنجار‌شکنی کردند، جامعه را تحریک کردند و در اتفاقات تلخ شریک شدند، باید به نسبت چهره‌هایی که همراهی نکردند یا همراهی مؤثری نداشتند و موضع خود را اصلاح کردند، متفاوت باشد؛ بنابراین امکان بازگشت برخی از برنامه‌ها با این رویکرد وجود…